Színkör

A színkör tervező programban két különböző színkörön jelölhetőek ki a színek.

színkör

Kvadráns


Az egyik színkör egy kvadráns, amely egy négy részre osztott színkör. Négy alapszín kapott benne helyet a négy koordináta tengelyeknek megfelelően, a négy égtáj felé mutatva egymással 90 fokot zárva be. A színkörön fentről lefelé, az óra járásának megfelelően a színek : piros, sárga(vagyis narancssárga), zöld, kék.

Egy színkör valójában három alapszínt tartalmaz, három alapszínből keverhető ki a többi szín.

Festékek keverésekor a pirosat, kéket és a sárgát tekintik alapszínnek, mivel kék és a sárga festékből keverhető ki a zöld szín. A kvadráns színkör szempontjából a sárga és a zöld szín is alapszín lehetne, mivel a számítástechnikában vagy a televízió készülékek esetén a három alapszín a piros, a zöld és a kék, vagy jelöléssel RGB. Az utóbbi esetben a zöld az alapszín, az előbbi szerint pedig a sárga.

színkör

Triád


A számítástechnikában egy másik színkör használatos, amely szimmetrikusan helyezi el az RGB színeket, vagyis két alapszín által bezárt szög 120 fok. Ez utóbbi színkör a programban a "Triád" lapfülön található. Triád azt jelenti, hogy hármas, azaz három alapszínt vesz figyelembe a színkör esetében, a pirosat, zöldet és a kéket az óramutató járásának megfelelően, fentről lefelé haladva.


Stat